Privacystatement

Privacyverklaring, disclaimer & auteursrecht

Privacyverklaring BaanTreffers               

versie 1.0

April 2019

BaanTreffers B.V., handelend onder de naam BaanTreffers (KvK 88426815), hierna: ‘BaanTreffers’

Stadhuisplein 121

5461 KR Veghel

0413 747 163

Naam contactpersoon: Luc Vaessen

info@baantreffers.nl

https://baantreffers.nl/

 

Algemeen

BaanTreffers vindt uw privacy belangrijk. Wij houden ons dan ook aan de privacywetgeving.  In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. We maken helder welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken. Ook vertellen wij u welke rechten u heeft. Heeft u hier vragen over, dan kunt u contact met ons opnemen via info@baantreffers.nl.

 

Bezoek aan website

Bij het bezoeken van de website worden het gebruikte IP-adres, het besturingssysteem en gebruikte internetbrowser verstrekt. Het IP-adres wordt aangemerkt als persoonsgegeven. Deze wordt opgenomen ter beveiliging van onze website en wij bewaren deze gegevens maximaal 4 weken.

 

Contactformulier

U kunt contact opnemen met BaanTreffers omdat u bijvoorbeeld een vraag heeft. U kunt dit doen via het contactformulier op onze website of u kunt ons bellen. Wij vragen daarvoor uw naam, woonplaats , telefoonnummer, e-mailadres en uw bericht. Wij gebruiken deze gegevens om contact met u op te nemen. Wij bewaren deze gegevens zolang nodig is voor onze dienstverlening.

 

Werkzoekende

Inschrijven

U kunt zich als werkzoekende registeren op onze website. Wij vragen daarvoor uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Ook kunt u uw cv, een foto en uw motivatie toevoegen. Uw gegevens worden opgenomen in onze database. Naar aanleiding van uw aanmelding nemen wij contact met u op om een intakegesprek te voeren. Ook kunnen wij uw gegevens gebruiken om u eventueel te matchen met een passende vacature en/of werkgever. Wij geven uw gegevens in dat geval door aan de werkgever. Als er een match volgt, dan gebruiken wij uw gegevens in het kader van werving & selectie, uitzenden, detachering en/of payrolling. Wij gebruiken uw gegevens alleen voor deze doeleinden.  Wij bewaren uw gegevens zolang nodig is voor onze dienstverlening en/of zolang nodig is om aan de belastingwetgeving te voldoen. U kunt zich altijd uitschrijven als werkzoekende. Dit kunt u per e-mail of telefoon kenbaar maken aan ons.

 

Reageren op een vacature

Ook kunt u als werkzoekende direct op een voor u interessante vacature solliciteren. Dit doet u door op de button bij de vacature te klikken. Wij vragen uw naam, telefoonnummer, e-mailadres, uw cv en eventueel een motivatie. Uw gegevens zijn zichtbaar voor zowel BaanTreffers als voor de werkgever die de vacature heeft geplaatst. BaanTreffers neemt contact met u op uw over sollicitatie.

 

Werken & leren

U kunt zich aanmelden als geïnteresseerde voor een werk-leer-plek. U kunt daarvoor contact met ons opnemen via het contactformulier. Wij vragen daarvoor uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Ook kunt u uw cv, een foto en uw motivatie toevoegen. Wij nemen naar aanleiding van uw aanmelding contact met u op om een afspraak in te plannen. Wij gebruiken uw gegevens om u te matchen met een geschikte werkgever en werk-leer-plek. Wij bewaren uw gegevens zolang nodig is voor onze dienstverlening en/of zolang nodig is om aan de belastingwetgeving te voldoen.

 

Werkgever

Vacature plaatsen

Als werkgever kunt u vacatures plaatsen op onze website. Daarvoor stellen wij een vacaturetekst voor u op die wij op onze website plaatsen. Hiervoor vragen wij de volgende gegevens: bedrijfsnaam, naam contactpersoon, adres, telefoonnummer, een e-mailadres en aanvullende gegevens over de vacature. Wij gebruiken uw gegevens alleen voor het uitvoeren van onze dienstverlening en de bijbehorende facturatie. Wij bewaren deze gegevens zolang nodig is voor onze dienstverlening, dan wel zolang nodig is op basis van de belastingwetgeving.

 

Zakelijke relaties

BaanTreffers heeft ook contact met dienstverleners. BaanTreffers heeft van deze partijen een bedrijfsnaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres en naam, e-mailadres en telefoonnummer van de betreffende contactpersoon. Deze gegevens zijn rechtmatig verkregen door toestemming of door uitvoering van de overeenkomst die met de betreffende dienstverlener is gesloten.

Om facturen te voldoen verstrekt de dienstverlener een factuur met bedrijfsnaam, adresgegevens, KvK-nummer, BTW-nummer en bankgegevens, dit op basis van de overeenkomst en wettelijke verplichtingen die hiertoe bestaan. 

Wij bewaren deze gegevens zolang nodig is voor onze dienstverlening, dan wel zolang nodig is op basis van de belastingwetgeving.

 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij maken gebruik van technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De informatie die in de cookie is opgeslagen wordt naar onze website teruggestuurd als je de website opnieuw bezoekt.

 

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werk, maar ook dat u makkelijker kunt inloggen op onze website en worden uw voorkeuren onthouden. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

 

Daarnaast plaatsen wij met uw toestemming “tracking cookies” op uw computer. Deze cookies gebruiken wij om bij te houden welke pagina’s u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag. Dit profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

 

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van Google-Analytics. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden geven indien zij hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Meer informatie over het gebruik van cookies door Google vindt u hier.

 

Afmelden voor cookies

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat, maar dit kan het functioneren van onze website negatief beïnvloeden. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Cookies kunt u alleen zelf verwijderen.

 

Social Media

Op de website van BaanTreffers staan verwijzingen (links) naar diverse social media. Als u hierop klikt, dan word u doorgestuurd naar de persoonlijke pagina van BaanTreffers op Facebook of LinkedIn. De meeste social media kanalen houden zich aan de EU-US Privacy Shield. Om te zien wat deze social media met uw persoonsgegevens doen als u hun website bezoekt, kunt u  hier de privacyverklaring van Facebook inzien. BaanTreffers heeft hier geen invloed op.

Delen van persoonsgegevens met derden

BaanTreffers verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. BaanTreffers blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Als het gaat om derde partijen kunt u denken aan onze accountant, webhoster en beheerder.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

BaanTreffers neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

BaanTreffers neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met een van onze medewerkers of via info@baantreffers.nl.

 

Uw rechten: gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien of te corrigeren. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BaanTreffers en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@baantreffers.nl. Op basis van onze belangen en  wettelijke plichten beoordelen wij vervolgens of wij in alle redelijkheid aan uw verzoek kunnen voldoen.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Niet tevreden?

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen met het uitvoeren van uw rechten, dan kunt dat in de eerste plaats aan ons melden via info@baantreffers.nl. Wij gaan graag met u in gesprek om tot een oplossing te komen. Natuurlijk hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring aan te brengen. Wij raden u daarom aan om regelmatig onze website en de pagina waarop de privacy verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

 

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen en/of klachten over deze privacyverklaring? Dan kunt u contact opnemen met ons via info@baantreffers.nl.

BaanTreffers,  april 2019

× Stuur een appje